"Stop" Tunda Zakat Sebelum Ajal Menjemput

"Stop" Tunda Zakat Sebelum Ajal Menjemput

Pekanbaru - Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah di atas terkandung anjuran kepada untuk bersegera bersedekah dan melakukan amalan kebaikan. Berbuat baik jangan ditunda-tunda, harus segera dilaksanakan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 148 "Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan."

Boleh jadi karena menunda-nunda amal, ajal keburu menjemput diri kita sehingga kita tidak sempat melakukan amal baik yang telah kita niatkan. Selain itu, bila kita menunda-nunda amal baik bisa menyebabkan niat kita menjadi berubah karena ketika kita menunda-nunda berbuat baik sama dengan membuka kesempatan pada hawa nafsu dan setan untuk mengganggu dan menggoda diri kita.

Karena, hawa nafsu dan setan senantiasa mengajak kepada keburukan dan menghalangi  kita berbuat kebaikan. Allah berfirman, "Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS Yusuf [12] : 53).

Dikisahkan, "Seorang saleh yang sedang berada di kamar mandi pernah memanggil budaknya dan menyuruhnya untuk memberikan sedekah kepada seseorang. Maka, budak itu berkata kepadanya, 'Mengapa tuan tidak bersabar dulu, hingga tuan keluar dari kamar mandi?' Dia menjawab, 'Saya mempunyai niat untuk berbuat baik dan saya takut niat itu berubah. Oleh karena itu, begitu mempunyai niat, saya segera mengikutinya dan melaksanakannya.'"

Akhirnya, mari kita renungi sebuah kisah sebagai ibrah dan mauizdah bagi kita untuk menyegerakan setiap kebaikan yang telah kita niatkan.

Pejuang kebaikan bisa menunaikan Zakat, Infaq, Shodaqoh ke Rumah Yatim di Jl. Durian No. 13 Labuhbaru Timur, Payung Sekaki Kota Pekanbaru - Riau.**

Atau transfer melalui :
BCA    : 220 139 8888
Mandiri    : 1720 000 384 125
An Yayasan Rumah Yatim Arrohman


Batara Harahap
Komentar Via Facebook :